Aktiviteter

Der bestræbes hele tiden på at imødekomme medlemmernes ønsker for aktiviteter indenfor vedtægternes og budgetets rammer.

Der har været tradition for at tilbyde forskellige sportsaktiviteter for at medlemmerne kan får dyrket motion. Senest er der tilføjet modersmålsundervising til de yngste medlemmere, som allerede er blevet til en succes. 

Alle aktiviteter foregår i Kolding Kommunes lokaler og bidrager til at synliggøre foreningens aktiviteter i Kolding byliv.