تجلیل روز عید

هر سال روز عید قربان از طرف اتحادیه تجلیل میگردد.

10994639_808960599198856_6872456431579763344_n